De boom die Boeddha werd – van droombeelden en spookgesprekken

Een heel veld vol rijst
geplant – toen ging ik ook maar
weg van die wilg

Een mens wordt geboren, groeit op, werkt en wordt oud; dat zijn de seizoenen van de mens. Een boom volgt de seizoenen van het jaar – hij bloeit, komt in blad, draagt fruit, verliest zijn bladeren – en doet dat elk jaar weer. Dat is niet het enige verschil tussen bomen en mensen, er is ook nog het feit dat bomen meestal veel ouder worden dan wij.

1.

Ashino is allang geen rustiek middeleeuws dorp meer, maar maakt deel uit van de grote stedelijke agglomeratie Nasu-Machi, in de Japanse noordelijke provincie Tochigi. Op internet zijn kaarten te vinden waarop gedetailleerd staat aangegeven hoever het lopen is van de parkeerplaats (met toiletten en eetgelegenheid) tot aan de boom (vijf minuten) en hoever het vandaar is naar de dichtstbijzijnde Shinto-schrijn en de heetwaterbronnen. De boom, zegt men, is duizend jaar oud, en was dus al een oude boom toen Bashō bovenstaande regels dichtte, op de 20e april 1689. Want het is niet zozeer om de boom zelf, het is om Bashō dat mensen de plek bezoeken.

De boom duikt voor het eerst op in een ongedateerd vers van de dichtende monnik Saigyō (1118-1190). De tweede vermelding stamt uit 1514, wanneer de boom prominent aanwezig is in het theaterstuk Yugyo Yanagi (De bedelmonnik en de wilg), door Kanze Nobumitzu (1450-1516). Bashō schrijft zijn haiku over de boom in zijn beroemde reisdagboek Oku no Hosomichi (De smalle weg naar het hoge noorden), dat hij voltooide in 1694, het jaar van zijn dood. De laatste dichter die enige regels aan de wilg wijdde is Yosa Buson (1716-1784), die wordt beschouwd als een van de Grote Vier (met Bashō, Issa en Shiki) haikudichters.

De drie verzen staan in steen gegrift nabij de boom, en er is een schrijn in de karakteristieke vorm van een Japanse houten poort. Het theaterstuk wordt na vijfhonderd jaar nog steeds opgevoerd; het maakt deel uit van de canon van de vijf traditionele -scholen.

2.

In 2008 publiceerde National Geographic Magazine een reisverslag van de Amerikaanse schrijver Howard Norman, waarin hij in Bashō’s voetsporen onder andere de boom bezoekt. Het is 10 september. Hij schrijft:

De dag gaat voorbij “als een reiger die achter je rug een brede vallei overvliegt, zonder dat je er weet van hebt” (Keiko Matsuo). Mist in de lucht. Dit is een plek die met liefde wordt onderhouden. Aan een kant van het pad naar de wilg het heldere rood van zomerbloesem (1). aan de andere kant een laag houten hek. Net als in Bashō’s tijd zijn er overal rijstvelden.
(…) Ik kan deze wilg maar niet verlaten. Verderop langs de hoofdweg zie ik een trein met drie rijtuigen voorbijsnellen, en de wind die dat veroorzaakt laat het pampasgras wuiven in het aangrenzende veld en jaagt een goudfazant op, die een korte boog in de lucht beschrijft en dan verdwijnt in een rijstveld. In de uren die ik bij de wilg doorbreng zie ik kraaien, mussen, een zilverreiger, een reiger bij de beek, een paar cirkelende buizerds en een Japanse kwikstaart; als het begint te schemeren maken nachtzwaluwen hun opwachting.
Nacht bij Saigyō’s wilg – geen maan. Ik zit op de stenen bank, de uiteinden van de laagste takken tikken tegen mijn hoed. Weer komt een trein voorbij, deze heeft vijf rijtuigen. Vierkanten van licht als van een filmstrook. Ik stel me het wuivende pampasgras voor in het donker. Waar zouden de fazanten slapen?

3.

In het Nō-theater is er geen doek dat open en dicht gaat; het stuk begint als de acteurs op het podium staan. Een rondtrekkende monnik nadert met zijn metgezellen, ze worden opgewacht door een oude man. Hij raadt het gezelschap aan om niet de nieuwe weg te nemen, maar de oude. “Jaren geleden kwam er hier een andere priester langs; hij nam het andere pad, dat nu verlaten ligt; hij zei dat hij de voorkeur gaf aan de oude zeden.”
Ze gaan op weg en de oude man, die zich later in het stuk zal ontpoppen als de geest van de boom, zegt: “Daar staat een beroemde boom, bekend als de Verdorde Wilg; wanneer een heilig man als u voor hem zou bidden, dan zou zelfs een boom, ja zelfs een grassprietje zijn Boeddhanatuur kunnen bereiken.”
De weg is lang, het pad overwoekerd met onkruid, maar op een afgeknotte heuvel staat, begroeid met mos, klimop en slingerplanten, een eeuwenoude wilg. “Lang geleden”, zegt de oude man, “in de tijd van ex-keizer Toba, was er een paleiswacht met de naam Satō Byōe Norikiyo, die de tonsuur aannam en bekend werd als de dichter Saigyō. Eens kwam hij naar hier vanuit de hoofdstad. Het was het midden van de zesde maand, de ‘maand zonder water’, zoals we hier zeggen. Hij stopte even voor een korte pauze in de schaduw van deze boom, en schreef, terwijl hij rustte, een gedicht.”
Interessant verhaal”, zegt de monnik. “Hoe gaat dat gedicht?”
Door al dat bidden van u”, zegt de oude man, “hebt u natuurlijk nooit eens tijd voor ontspanning, maar hebt u echt nooit de Shinkokinshū, die beroemde gedichtenverzameling gelezen? Hij gaat zo:

Aan deze wegrand
waarlangs helder water vloeit
wilgen weerspiegelend;
Even dan – denk ik; maar toch
blijf ik daar staan, en dralen – “ (2)

Saigio Willow

4.

Precies vijfhonderd jaar na de dood van Saigyō begon Bashō zijn beroemde reis naar het noorden. Van alle Japanse dichters vóór hem was Saigyō hem het meest dierbaar, als voorbeeld en inspirator. “Ik ploeter maar wat rond in Saigyō’s voetstappen”, had hij bij een gelegenheid al eens geschreven. Op zijn reizen was hij voortdurend op zoek naar sporen van de dichter – plaatsen die hij had bezocht of waar hij had gewoond; en aan een leerling vertelde hij later dat Saigyō tijdens die laatste reis altijd in zijn gedachten was geweest. “Ik voerde hele gesprekken met hem; spookgesprekken, van spook tot bijna-spook”.
Zo kwam hij op die 20e april 1689 in Ashino aan. De aantekening bij die dag in zijn reisverslag is bedrieglijk kort:
De wilg ‘waarlangs helder water vloeit’ staat tussen rijstvelden in het dorpje Ashino. De overste van dit gebied, een zekere Kohō, had al dikwijls laten weten dat hij mij deze wilg graag zou tonen, en telkens vroeg ik mij af op wat voor een plek hij zich wel bevond – maar vandaag heb ik mij in zijn schaduw begeven. (3)

Een heel veld vol rijst
geplant – toen ging ik ook maar
weg van die wilg

Saigyō had een kort moment willen rusten (“even dan”), maar bleef langer dralen dan hij van plan was; Bashō blijft zo lang in de schaduw van de boom zitten – in mijmering verzonken – dat er intussen een heel rijstveld is geplant. Er is iets met die boom, zo veel is zeker.

Lang hebben we gedacht dat het verschil tussen de mens en de rest van de schepping het bezit van een onsterfelijke ziel was. Wij hebben er een, dieren en planten moeten het zonder stellen. Inmiddels is de westerse mens het geloof in een onsterfelijke ziel verloren, en is anderzijds het besef aan het ontstaan dat planten ontvankelijk zijn voor dingen die wij tot voor kort als typisch menselijk beschouwden: muziek, bijvoorbeeld. Op Bach gedijen ze, op atonale muziek en hardrock kwijnen ze weg.
In het Nō-stuk Yugyo Yanagi lukt het de wilg om, zoals de oude man had voorspeld, de verlichting te bereiken en onsterfelijk te worden. De priester en zijn gezellen brengen de nacht door bij de boom, bidden hun rozenkrans en reciteren de heilige naam van Amida Boeddha. Later, in een droom, verschijnt de geest van de boom in de gedaante van een oude, grijsharige man, en vertelt de priester dat door hun gebed het wonder is volbracht: “Een oude wilg / aan het eind van mijn krachten / zo dans ik op wankele voeten / een gedaante in een droom / al lijk ik voor u misschien echt.

Lichtvoetig als een groene wilg,
wiegend in de wind van
vogelvleugels, vliegend door mijn takken,
zo danste ik de Wilgendans.
Want nu ben ik een Bodhisattva,
ik zing en dans
en zwaai en zwier mijn mouwen,
uit vreugde dat ik van u,
o priester, de heilige leer ontvangen mocht!

5.

Een halve eeuw na Bashō bezoekt de dichter Buson de boom. Het is herfst. Hij schrijft: “Ik maakte een pelgrimstocht naar de provincie Shimotsuke tegen het begin van de tiende maand; onder de oude boom die ze de Yugyō wilg noemen beschreef ik het tafereel dat zich voor mijn ogen ontvouwde:

Het wilgeblad viel,
opgedroogd is het water;
overal stenen” (4)

Lente werd zomer, zomer werd herfst; waar Bashō meisjes in het veld de rijst zag planten, resten Buson niets dan dorre bladeren. Iets van de weemoed om die meisjes en die zomerdag, eeuwen geleden, toen Saigyō in de schaduw van de wilg beschutting zocht tegen de hitte, iets daarvan schemert door in Busons haiku. Weemoed om het onherroepelijk verstrijken van de tijd en het verlies van alles wat er was. Maar de herinnering eraan bestaat nog, ook dat klinkt door in deze dichtregels.

Drie dichters bezochten dezelfde plek. Het was een boom aan een landweg bij een afgelegen dorp, nu staat hij aan een pad in een park, waar toeristen hem kunnen bekijken.en misschien op hun beurt ook in mijmering verzonken kunnen denken aan wat was. Men zegt dat het dezelfde boom is die er duizend jaar geleden ook al stond. Maar zelfs al zou dat niet zo zijn, dan heeft hij zijn onsterfelijkheid al op duizend manieren verworven: door de dichters die over hem schreven en alle lezers die over hem lazen – in de woorden van de Amerikaanse japanoloog Earl Miner: “als een gekoesterd denkbeeld, omkleed door het mysterie van de herinnering”. (5)

  © Ben Joosten 2021

Noten:

1. Norman schrijft letterlijk: “equinox flowers”, een verwijzing naar de gelijknamige film uit 1958 van Yasujirō Ozu.
2. Vertaald uit: Donald Keene, ed. Twenty plays of the No Theatre. New York, Columbia University Press, 1970.
Het gedicht van Saigyō uit: J. van Tooren, Tanka – het lied van Japan. Meulenhoff 1983
3. Bashō, De Smalle weg naar het verre noorden, vert. Jos Vos. Privé Domein, 2003
4. Donald Keene, World within Walls. Japanese Literature of the Pre-Modern Era 1600-1867. Grove Press, New York, 1978.
De haiku komt uit J. van Tooren, Haiku – Een jonge maan. Meulenhoff, 1973.
5. Earl Miner, Japanese Linked Poetry. Princeton University Press, 1979

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Haiku (40) Krassen op het hemelrood

Zoals deze zomer maar niet wil, zo wilden deze vier haiku ook maar niet. Hoeveel verschillende versies ik maakte en weer afwees weet ik niet meer; telkens was er iets dat me niet beviel. Dan denk je dat je zo’n uiterst kort gedicht, in één ademtocht te lezen, ook in diezelfde ademtocht op papier kunt zetten – noem het een moment van inspiratie, een plotseling inzicht, een opwelling – maar soms lukt het niet. Soms wil het niet. Het beeld is er wel, de flits van herkenning, maar de woorden stokken, weigeren te komen. En dan is het zoeken, wachten. Loslaten en weer oppakken als de tijd er is. Maar wanneer is die er? Nu, misschien.

Stromende regen!
fladderend om zijn schouders,
‘n klaproosrode jas

avondzon – wie hoort,
gekluisterd door de kruisspin,
‘t klagen van de vlieg?

boomtakken trekken
krassen op het hemelrood –
de avond verdiept

door scherven maanlicht
op het water – in een flits! –
schichtig, een vleermuis

© Ben Joosten 2021

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Haiku (39) – het avondrood, de regenboog, de nietsnut

“Niets heeft meer nut”, dichtte Ovidius over de dichtkunst, “dan deze kunst die nutteloos is”. Zestien eeuwen later schreef de dichter Basho dat poëzie is “als een haardvuur in de zomer of een koele waaier in de winter. De meeste … Lees verder

Meer Galerijen | 1 reactie

Dood en eeuwigheid

Nog maar weer eens twee van die zeer korte verhalen. Niet langer en niet korter mogen ze zijn dan tachtig woorden. Dat is de regel. Verder mag alles.
Het eerste is een herinnering aan een mislukt rendez-vous; het tweede speelt zich af op een berg in de Sahara. De mieren zijn er doortastend genoeg om door tentzeil heen te bijten, maar dat komt in het verhaal niet voor.Liebestod

Ze hadden hier toch afgesproken?
Hij schoof wat heen en weer op het bankje (er was gelukkig een bankje), keek op zijn horloge. Waar bleef ze? Binnen was het allang begonnen.
In het gras, even verderop, zag hij geschitter van licht op vleugels: vliegende mieren maakten zich op voor hun paringsdans. De symboliek ervan ontging hem niet: hoe ze hun dood tegemoet vlogen, en het niet wisten.
De tijd verstreek, schaduwen lengden. Maar hij wachtte.
Binnen was het allang afgelopen.Een glimp van eeuwigheid

In het ochtendgrauwen volgen we het pad naar boven. Niets is hier dan kale rots, schaduwen. Kou kruipt laag over de bodem, hangt tussen de stenen als nevel.
In dit adelaarsnest heeft de kluizenaar vier zomers doorgebracht, bij dag geblakerd door de zon, bij nacht tot op het bot verkild, maar altijd met zijn blik gericht op de oneindigheid.
Straks zal ginds, aan de oostelijke horizon, een lichte streep boven de bergen de majesteit aankondigen van weer een nieuwe dag.


© Ben Joosten 2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Déjà lu

Het is weer eens tijd voor twee van die zeer korte verhalen. Niet langer en niet korter mogen ze zijn dan tachtig woorden. Dat is de regel. Verder mag alles.
Voor het eerste stond een meisje model dat in de trein van Utrecht naar Amsterdam zat (ze was Engels en zag eruit alsof ze rechtstreeks uit de 19e eeuw kwam, met lange beige gebreide kousen en een zonnehoed); het tweede is zo’n fantasie die bij je opkomt als je in de regen fietst, in dit geval op de brug over het Maas-Waal kanaal in Nijmegen.

Déja lu

Ze las Anna Karenina. Moest dat een aanwijzing zijn? Voor wat? Er werd iets omgeroepen: over enkele ogenblikken zus; u kunt hier overstappen zo. Even kruisten onze blikken.
Verder niets. Op het perron geen wolken stoom, geen dreigende muziek; geen reden om wat ook te denken, ook niet toen de exprestrein langsreed zonder te stoppen.
Toen ik weer keek was ze weg. De coupé vulde zich met het vertrouwde ongemak van nieuwe gezichten, banale gesprekken, de geur van vieze koffie.

Déluge/delirium

Ik droom: de wolken scheuren open: geen regen, nee, een oceaan valt neer, de wereld kantelt. Geen onderscheid meer tussen boven en beneden: alles is water. Een blinde massa water. Vogels slaan vergeefs hun vleugels uit; in hun plaats stijgen nu de vissen ten hemel. Zo vult een uitspansel van water en wier het blikveld van wie nog kunnen zien; maar ik, ik zie niets; ik ben niet meer, alleen nog golf, alleen nog water, alleen nog water, verloren; vervloeibaard.

© 2021 Ben Joosten

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Haiku (38)

Het heet “de avond valt” – maar hij valt niet, hij stijgt op. Uit het oosten, waar in de ochtend de horizon nog roze kleurt, kruipt aan het einde van de dag, en dat is nu, de schemer omhoog.
Het is waterkoud en terwijl in de stad de straatlantaarns aangaan denk ik aan wat Basho leerde over de paradox van het tijdelijke en het tijdloze: het onveranderlijke principe dat alles voortdurend verandert. Niets blijft zoals het is; maar wie een vallend blad in woorden weet te vatten bereikt misschien dat het in alle eeuwigheid zal blijven vallen.
“Vang het licht der dingen voordat het in je hart uitdooft”, zei Basho. Ik zie hoe de zon nog net, voordat hij vuurrood ondergaat, door een kier in het wolkendek glipt, om dan achter een fabrieksschoorsteen te verdwijnen – de fabriek zelf is allang afgebroken, de schoorsteen is het enige dat rest, zoals van de zon straks alleen nog de herinnering. En of het zo moest zijn vliegt op dat moment een kraai luid krassend over.

wat er overblijft
na een winterse dag:
krassende kraaien

alles verandert,
dat weet ik ook wel – ik tel
de haren in mijn kam

weer thuis gekomen –
aan de kapstok, in mijn jas,
de geur van regen

storm uit het westen
ik vraag: is dit dan alles?
en sluit het venster


© Ben Joosten 2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het trieste der tropen

Twee tachtigwoordenverhalen. Herinneringen aan gelukkiger dagen, toen het ergste wat je kon gebeuren was dat de enige winkel in het dorp alleen inferieure drank verkocht. Dat is het leed van de reiziger. Het tweede verhaal vergeet te vermelden dat de palmbomen mottig waren en leden aan de een of andere bomenziekte, en dat het strand tevens diende als openbaar toilet.

 

Drinken met de indiaan

“Dit is de enige”, zei de vrouw achter de toonbank. We bestudeerden argwanend het etiket. De rum smaakte inderdaad naar terpentijn, maar we hadden geen keus; het was immers de enige.
De nacht droeg zoveel herinneringen. Alsof hij bang was dat ze hem zouden ontglippen hield de indiaan alleen maar op met praten om te drinken. “Ach, vrienden”, zei hij dan, met mist in zijn ogen; dan zette hij zijn glas weer neer en beleefde opnieuw zijn geschiedenis van eeuwen.

 

Ansichtkaart met palmen

In felgekleurde omslagdoeken paraderen de meisjes langs het strand. Elk draagt iets op het hoofd: een mand met brood, een schaal met fruit, pasteien, sigaretten. Opzij, languit, de vissersboten met hun hemelsblauwe netten.
Ochtend; branding ruist, de palmen wenken.
Daar marcheren kinderen aan, de schoolmeester voorop. Hij blaast op een fluitje, ze houden halt. Hij blaast nog eens, geeft commando’s: spreiden, strekken, buigen, rennen.
Ik kijk het aan, drink koffie, schrijf op de kaart: achter zijn rug doet niemand mee.

© Ben Joosten 2020

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Haiku (37)

Nergens dan waar land, lucht en water elkaar raken vind je ruimte die leeg genoeg is om er levens mee te vullen.
Ik zwerf er al zolang ik weet. Stranden, oevers, havens – schimmen najagend, regenbogen, zonsondergangen. De geur van olie, wier en wrakhout. Alles wat bestaat heeft hier zijn oorsprong, vindt hier ook zijn eind; drijft af, spoelt aan, de eeuwige kringloop; de golven die ik liefheb, de wind die zucht van weemoed. En intussen stroomt het water, jagen de wolken, en ik, ik speur er langs de waterlijn, zoekend naar woorden.

door nevelslierten
kiert een schrale zon – flarden
herinnering

het water likt het
natte zand, precies tot waar
de kraaien komen

sporen op het strand
geworpen – maar sporadisch,
als dode vissen

door najaarsstormen
op de brekers stukgesmeten –
mosselschelpen

© Ben Joosten 2020

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Requiem

’s Nachts een stem

“Mama, ik heb gedroomd.”
“Kind, waarom bel je zo laat? Ga slapen.”
“Mama, luister. Zo’n vreemde droom. Ik was bij jou.”
“Bij mij?”
“Dat droomde ik. Dat ik bij jou was. Je lag zo vredig, mama.”
“Vredig? Wat bedoel je?”
“Er waren bloemen, mama. En iedereen zei dat je er zo vredig bij lag.”
“Meisje, wat zeg je nou toch?”
“Mama?”
“Je moet niet zo raar dromen, hoor! Je wordt heus beter.”
“Mama?”
“Ja meisje?”
“Je moet niet huilen, mama.”

 

Requiem

Herinneringen sterven niet.
Niet zij zijn het die uit de lege kamer met het lege bed, met lege ogen worden nagestaard. Niet zij zijn het die in de zwarte auto, stapvoets, om de hoek verdwijnen.
Nee, herinneringen gaan niet dood.
Maar in het donker, als we eenzaam zijn, lenen ze ons hun zoet en wreed gezelschap. Brengen ze troost, tranen, de pijn van het nooit meer, het giftig balsem van hun te nabij en te veraf zijn.
Herinneringen sterven niet.

© Ben Joosten 2020

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

My Toyota is fantastic!

1

Wind waait hier zonder ophouden, met wolken stof die soms zo dicht zijn dat het zicht bijna totaal verduisterd wordt. Maar als hij eindelijk gaat liggen daalt er een diepe stilte neer. De horizon verdwijnt in luchtspiegelingen, en in dat toverlandschap wil ook de geest zich wel verliezen in dwaalwegen en illusies. Zie je die berg daar, bijvoorbeeld, die daar in de verte torent als een vesting met geschutspoorten en kantelen? Die berg, zegt men, was ooit het voorwerp van een alomvattende, verzengende rivaliteit tussen twee minnaars. Eén is er nog over – daar, links, die afgeknotte kegel van basalt. Lang geleden verliet hij zijn stenen voet en schoof zo dicht naar zijn geliefde toe als de bodem het hem toeliet. Zo staan ze daar nu nog. Van de verliezer, de afgewezen minnaar, is elk spoor verdwenen. Maar wie hem zoekt vindt hem misschien terug in de miljarden stukken gruis en steenslag op de vlakte van Tanezrouft.
Waarheid of legende? Ook bergen hebben een verborgen zieleleven, waar wij, eenvoudige schepselen, niets van weten. Hoe het ook zij, we waren niet gekomen om naar liefdesverhalen te luisteren, we wilden naar de Assekrem. Zo heten de bergen hier: Assekrem, Aker-Aker, Atakor, Sesker Akh. Namen die schuren als grint. Grote puisten van graniet of basalt, zwart geblakerd door de zon, gezandstraald door de wind van eeuwen. Uitgebrande vulkanen. Hellingen van kiezel en sintels. Je ziet het en denkt: de schepper van dit land moet een reus zijn geweest, of liever nog: een hele klas vol reuzenkinderen, die hun spel beu zijn geworden en hun bouwwerken achteloos neer hebben gesmeten, platgedrukt, schots en scheef door elkaar – dáár wilden ze een kathedraal bouwen maar staat alleen het orgel er nog, pijpen reikend tot in de hemel, dáár liggen de versteende resten van draken en fabeldieren, van knikkers uit een gigantisch knikkerspel, dáár liggen putten, kraters, vlakten vol bik – de echte Schepper kijkt het aan vanuit het zinderend hemelgewelf en lacht om ons gezweet daar beneden, ons nietige gepruts aan auto’s, lekke banden, kokend koelwater.

“Stel, je hebt een lekke radiateur”, zei Ali. Hij droeg een hagelwitte tulband en een even smetteloze sluier die zijn gezicht vrijwel volledig bedekte. Tussen beide stak een zonnebril, pilotenmodel. “Je staat midden in de woestijn. Nergens een garage. Je kunt geen kant op. Wat doe je dan? Ik zal je zeggen wat ik zou doen. Ik zou gaan zoeken naar kamelensporen. Want waar kamelen zijn geweest vind je kamelenmest en dat, beste vriend, helpt tegen alles. Je kneedt er balletjes van, zie je. Dat is het. Dat is de oplossing. Die balletjes druk je plat, en daarmee stop je het lek. Ik garandeer je: je rijdt met die radiateur zonder problemen van hier tot aan Timboektoe.” “Tot aan Timboektoe”, beaamde Moktar. “Laat dat maar aan Ali over. Hij weet de weg.”
Ali was een Touareg uit Timboektoe. We hadden hem ontmoet in Tamanrasset, de meest zuidelijke stad van Algerije. Autopech had ons er laten stranden, iets met de thermostaat, en op een middag, tijdens een wandeling, waren we benaderd door een lange, ietwat bedeesde man. Of we misschien aspirine hadden; hij had kiespijn. Inmiddels, twee dagen later, zaten we in het theehuis boven de Source Tahabort, en bood hij aan, bij wijze van eeuwige dank, ons naar de Assekrem te rijden. We hadden over de berg gelezen. Het uitzicht zou er adembenemend zijn, de zonsopkomsten onvergetelijk. In de jaren voor de eerste wereldoorlog, schreven de reisgidsen, had er op de top een Franse pater gewoond, een zonderling, een heilige; zijn kluizenaarshut stond er nog steeds.
Op de een of andere manier waren we in de weken dat we haar hadden doorkruist langzaam in de ban geraakt van deze wonderlijke wereld. Die overigens alles deed om ons tegen zich in te nemen. De woestijn heeft van zoveel dingen teveel: teveel leegte, teveel hitte, teveel zand ook, overal, tot in je kleren en je slaapzak. Het is alsof ze zich beschermen wil tegen een overmaat aan aandacht. Alleen wie bereid is haar uitgestrekte vlakten op eigen kracht te trotseren, wie in staat is urenlang te zwoegen met spaden en zandplaten om uiteindelijk, als resultaat van al dat harde werken, niet meer dan een tiental meters op te schieten, wie genoegen neemt met lauw water, kleverige dadels en hard geworden brood met meegebakken vlooien als enige leeftocht, alleen die gunt ze tenslotte een blik op haar schatten: de plotselinge schoonheid van een waterpoel in de schaduw van een rotsspleet, de nachten met hun ongekende duisternis en doodse stilte, en niet te vergeten die eindeloze sterrenhemel waar je niet dan met zwijgend ontzag naar op kunt zien.
En nu, in dit theehuis boven de Source Tahabort, speelde op de achtergrond een cassettespeler met bijna lege batterijen jankend een nummer van Boney M. Niemand die er zich aan stoorde. We dronken thee en keken zwijgend naar de kleurige lappen die dienst deden als gordijnen en zachtjes wiegden in de wind. Hun schaduwen bewogen lui mee in de ruimte. Achter de lappen lag, nu eens volledig zichtbaar, dan weer deels bedekt, het voorwereldse landschap van de hoogvlakte. Het was of de woestijn naar ons knipoogde. We hadden het gehaald, alles was goed. Op de voorgrond stond een eenzame berg als een kale puist temidden van een dorre vlakte. Daarachter het gekartelde silhouet van het gebergte. “Pic Laperrine”, zei Moktar, en wees op het pakje sigaretten in zijn hand waarop de puist stond afgebeeld, met een viertal Touareg-krijgers aan zijn voet. Om ons te imponeren vertelde hij een griezelig verhaal over toeristen die met autopech waren gestrand en die van dorst zouden zijn omgekomen als hij ze niet gered had. Ali en Moktar deelden samen een Toyota Landcruiser. Op de achterruit zat een sticker met de reclameleus My Toyota is Fantastic! Op de zijkant stond grootsprakig Hoggar Tours. “We rijden ’s ochtends aan”, zei Ali “en gaan de volgende dag terug. Overnachten doen in we de Refuge, vlak onder de top. Het is donker als we daar aankomen, verder rijden is onmogelijk, er is van daaraf alleen een smal bergpad.”
“Weet je dat er toeristen zijn die in één dag op en neer willen?” vroeg Moktar, met gespeelde verontwaardiging. “In één keer. Heen en terug. Ze zijn gek.” “Wij doen het liever tout doucement”, zei Ali.
“Weet je wat het is met die toeristen”, zei hij, na een volgend kopje thee, “ze zijn onbezonnen. Alles moet maar vlug-vlug. Nu meteen. Zonder voorbereiding. Ze rijden veel te snel, alsof ze thuis zijn. Terwijl ze de weg niet eens kennen. Als ik bijvoorbeeld naar jou toe zou komen, in jouw land. Ik ken er de weg niet. Hoe zou ik? Ik was er nog nooit. Dus tot ik hem ken doe ik het langzaam aan. Misschien twintig, dertig kilometer per uur. Hooguit. Je breekt een as, je raakt zonder benzine. Wat moet je doen? Je kent de weg immers niet. Er kan van alles gebeuren.”
“Van alles,” beaamde Moktar. “Zeker hier. Dit is de Sahara. Hier weet je het nooit.”

2

Nog voor de echte klim begonnen was bestond het pad al voornamelijk uit rotsen en losliggend gesteente. We zaten op de achterbank, naast een missiepater uit Kameroen die een weekje op retraite ging bij de “broertjes van Jezus”, van wie een handvol nog altijd boven op de berg bleek te wonen, ter nagedachtenis aan de oorspronkelijke kluizenaar. Langs wanden van graniet, over afgronden, door kuilen, schuddend, hotsend, krakend op zijn assen, reed de Toyota steeds verder naar boven. In de verte verdween het silhouet van de eenzame berg, die vanaf deze plek gezien lang niet meer zo eenzaam was; andere bergen doemden achter, naast en voor hem op. De weg werd steiler, het uitzicht majestueuzer, en toen we halverwege pauzeerden wees Ali ons op rotsen waar figuren in waren gekerfd: pijlen, krijgers, struisvogels, paarden. Hoe lang geleden? Tweeduizend jaar? Drieduizend? Opzij van het pad lagen de resten van meer recente menselijke aanwezigheid. Ze riepen de vraag op wat wij in ons leven nu eigenlijk meer zijn dan voorbijgangers, reizigers, die komen en weer verdwijnen. Niets blijft dat nog van waarde is, wat rest zijn lege conservenblikken, prehistorische graffiti, het karkas van een Volkswagenbusje. Stille getuigen, door wind en zand gereduceerd tot louter vorm. En overal die leegte. Als er al iets groeide dan had het stekels, die zich door de zolen van je schoenen boorden als messen.
“Hierom”, zei de pater, toen ik hem vroeg waarom hij helemaal uit Kameroen hierheen gekomen was. Hij wees om zich heen. “Zie je de bergen? De woestijn? Zie je hoe leeg en puur alles is? Je ziel zit vol met afval van de wereld. Hier kun je haar legen. Hier is immers niets. Veeg dat huisje van je schoon, zei père de Foucauld, zodat Hij er naar binnen kan.” Daarop bood hij me een stuk droge worst aan.
Een laatste steile klim bracht ons tenslotte bij een paar stenen gebouwtjes binnen een omheining. De Refuge. Op een veldje van keien een paar triest kijkende ezels. Maar ja, zo kijken ezels altijd. Hoog boven ons, zwarte vlek tegen de avondhemel, stond de beroemde kluizenaarshut. Morgen zouden we hem van dichtbij zien. De pater waagde het erop om nu al verder te klimmen, in het donker, ongeduldig als hij was om zijn ziel te legen. Wij gingen naar binnen, waar we soep en linzen aten aan een lange tafel, een kluizenaarsmaal. Onze disgenoten waren van een ander slag, Britten, leden van de Royal Geographical Society. Ze aten met lange tanden en ik hoorde een van hen, een klein, roodhoofdig mannetje, gekleed in kaki tropenkostuum, stilletjes verzuchten: “My God, ik denk niet dat ik nog iets van die thee hoef”.
Het is een wonder om te zien hoe in het avondlicht het landschap zo volkomen van karakter kan veranderen: het harde grijs en bruin van overdag neemt de donzen kleur van abrikozen aan, de bergen blozen als jonge meisjes en zelfs de hemel, zo meedogenloos bij dag, verandert in een sprookjespaviljoen vol kleuren en sterren. Het duurde maar heel even. Binnen maakte Ali thee en Moktar toonde ons zijn schat: verpakt in lagen vloeipapier en plastic zat een fotoalbum. Kijk, zijn ouders. Zijn huis. De kleine Mariam en Saïda. Hij glimlachte vertederd. Toen pakte hij het weer zorgvuldig in, laag na laag; de lichten knipperden, ergens zette iemand de generator uit. De maanloze nacht daalde over ons neer. Het was koud. Rondom ons in de duisternis, de zware, zwijgende aanwezigheid van de berg.

3

De ochtend was nog niet aangebroken toen we, nog maar nauwelijks wakker, langs het smalle pad naar boven klommen. Het licht van de sterren begon al te verbleken, de hemel werd transparant, het was koud genoeg voor wollen truien. Plotseling bevond de berg zich niet meer boven ons maar onder ons, en om ons heen het wijde niets. De oostelijke horizon kleurde van indigo naar violet naar rood, met een rand van saffraan waar bergtoppen als de kromme vingers van een opgeheven hand naar boven wezen. Kleine goud gerande schapenwolkjes zweefden onbeweeglijk boven onze hoofden, alsof ze, net als wij, hun adem inhielden; alleen een groter wordend vlekje in het oosten dat net iets lichter van tint was dan de rest verried waar zo meteen de zon op zou komen.
De top zelf was een plateau vol keien. Aan de rand een kubus van ruwe steen, waar op een plaquette boven de deur gebeiteld stond: “Ermitage de l’ASEKREM du Père de FOUCAULD, 1912 – 1916.” Daaromheen gegroepeerd een handvol andere stenen gebouwtjes. Hier woonden de “broertjes van Jezus”, les petits frères de Jésus, die de nalatenschap van de beroemde kluizenaar in ere hielden. Rondlopend struikelde ik bijna over een van hen, een lange man in een bruine pij; ik liet hem in zijn meditatie en zocht zelf een plekje langs het muurtje aan de rand van het plateau. Er stond een stenen tafel van de Touring Club de France die liet zien welke namen bij de toppen hoorden waartegen nu de zon zijn eerste warme stralen wierp – meer namen van bergen: de Immadouzen, de Tezouaï met zijn dubbele spits, de Tidjamaïne (de “drietand”), de Inferdjan, de Assekenjab. Wat te zeggen van het uitzicht? Bergen tronen boven bergen, omarmen elkaar, verstikken elkaar, het is een doolhof van steen, gestolde dans, ondoordringbaar, onontwarbaar, grillig, grimmig, maar tegelijk van bijna sprookjesachtige schoonheid. Zo woest en zo verlaten. Zo ver het oog reikt bergen, pieken, spitsen, rotspartijen, in het ochtendlicht variërend in kleur van rozerood tot het allerdiepste purper. Dat alles lag daar aan mijn voeten, steen geworden droom. Ik kon er mijn ogen nauwelijks van afhouden.
“Alleen hier in de woestijn ben je werkelijk op jezelf aangewezen”, had de pater uit Kameroen gezegd. “Alleen hier besef je dat je niet meer bent dan een druppel water in de zee.” Maar ik moest ook aan de Perzische mysticus Rumi denken, die schreef: “Je bent geen druppel in de oceaan; je bent de hele oceaan in één druppel.” Spraken die twee elkaar nu tegen, of zeiden ze eigenlijk allebei hetzelfde? Een druppel in de oceaan – een zandkorrel in de woestijn – een stuk steen op een berg. En langzaam ving die berg het licht van de zon. Een nieuwe dag stond op het punt van beginnen, een nieuwe dag in een zee van tijd.

4

Ali en Moktar sliepen nog en vonden het helemaal niet erg dat we liever te voet naar beneden wilden gaan. Ze zouden ons later, aan de voet van de berg wel weer oppikken. De uitbater van de Refuge bood daarna omstandig zijn excuses aan voor de wolken die de opkomst van de zon hadden ontsierd, alsof hij er zich persoonlijk voor verantwoordelijk hield. En ook al zeiden we dat het niet gaf, dat het juist wel pittoresk was, zo met die wolken, die trouwens ook maar klein waren, hij bleef aandringen. “Weet u wel hoe mooi het op een wolkeloze ochtend is, nee, natuurlijk niet.” Hij schonk ons koffie in en aan dezelfde lange tafel waar we gisteren dineerden ontbeten we met vers gebakken brood en vruchtengelei.
Was het om het afscheid van de berg nog wat te rekken dat we zonder onze chauffeurs aan de afdaling begonnen? Nog wat langer te genieten van die wilde verlatenheid, dat bizarre labyrint van steen, alleen te zijn temidden van de leegte? In plaats van de haarspeldbochten van de weg te volgen sneden we ze af via smalle, nauwelijks zichtbare paadjes, sprongen als geiten van rots naar rots, langs scheuren en gaten waaruit soms doornige plantjes groeiden, de ochtend was nog jong, zelfs bijna fris, straks zou de hitte weer ondraaglijk zijn maar nu en op deze hoogte nog niet; ik dacht nog altijd aan de waterdruppel en de zee en plotseling schoot me een dichtregel van William Blake te binnen: “de wereld zien in een korrel zand”; ik herinnerde me een andere berg die ik jaren daarvoor had beklommen in Schotland, ook een voormalige vulkaan net als deze, maar dan met dicht beboste hellingen en nauwe ravijnen, waar kristalheldere beekjes omlaag stroomden en je vanaf de top de zee kon zien, ver weg – althans totdat de mist opkwam – en ’s avonds in de pub luisterden we naar spookverhalen, reciteerden gedichten en zongen liederen, niet over bergen, maar over whisky en bier. Hoe lang zou het geleden zijn, dacht ik, dat over deze bodem vloeibare lava stroomde? En wat had de berg sindsdien allemaal zien komen en gaan? Tropische wouden, grazige weiden, meren, moerassen, rivieren, mensen die op rotsen tekenden. Nu waren alleen de Touareg er nog, met hun leren tenten, hun Toyota’s en hun gezichtssluiers, en hun thee die ze zo bitter zetten dat alleen heel veel suiker hem drinkbaar maakt.
To see the world in a grain of sand / And Heaven in a wild flower / Hold infinity in your hand / And eternity in an hour.
Een berg afdalen is iets anders dan hem beklimmen. Het is niet alleen het perspectief, dat niet langer omhoog is gericht maar naar beneden; er is meer. Iets van ons is op de berg gebleven, iets anders heeft de berg ons meegegeven. De berg is nog steeds de berg, wij zijn nog steeds onszelf, maar we hebben op de top gestaan! We hebben op de wereld neergezien! Ik had daarboven op dezelfde plaats gestaan waar, in de woorden van onze reisgenoot uit Kameroen, de kluizenaar zijn huisje had schoongeveegd. Zou ik zo kunnen leven, alleen op mijn rots, met alleen mezelf als gezelschap? Nee, ik leek maar geen afscheid te kunnen nemen van deze berg.
We waren nog niet lang op de afgesproken plaats toen Ali en Moktar ons, klaarwakker en vrolijk gebarend, achterop kwamen. Het was nog zeker een uur rijden naar Tamanrasset. Halverwege troffen we twee Duitsers in een blauwe Peugeot, beteuterd kijkend naar een scheur in hun oliecarter. “Kamelenmest!”, riepen we de onfortuinlijke gestranden toe. “Van hier tot aan Timboektoe!” En juist op dat moment kwam er een rij Toyota Landcruisers langs, luid toeterend. Er was ergens beneden een buslading toeristen gearriveerd, en die wilden nu allemaal de berg op. “My Toyota Is Fantastic” stond schreeuwerig op de achterruit geschreven. We keken elkaar meewarig aan. “In één keer op en neer. Ze zijn gek.”

 

© 2019 Ben Joosten

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen